Phối cảnh mặt tiền nhìn từ bên trái Grandeur Palace Giảng Võ

Grandeur Palace Giảng Võ nhìn từ bên trên

Phối cảnh nội khu liền kề nhà phố Grandeur Palace Giảng Võ

Hình ảnh kì quan nội khu Grandeur Palace Giảng Võ